תקנון האתר

הסכמת תנאי השימוש באתר RSQGAMES.COM (להלן :”האתר” )

 

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי שימוש בו כמפורט במסמך זה (להלן ”תנאי השימוש”) וכל חוק ו\או תקנה החלים על השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנעו משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.

 

השימוש שלך באתר

 

האתר מספק שירותים, מוצרים ומידע (להלן ה- ”תוכן” ו\או ”תוכן האתר”). תוכן זה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו\או אחרות. כל פעולה שנעשית על ידך בהתבסס על התוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך, בין אם באופן מפורש ובין אם באופן משתמע, כל זכות מלבד אלו המפורטות בהסכם זה.

 

שימושים אסורים באתר

ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו\או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכן האתר:

 

 • לעשות שימוש מסחרי באתר ו\או בתוכן האתר.

 • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

 • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוע Robots’ Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

 • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה,מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו\או מחסירים דבר כל שהוא

 • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו\או לאסוף מידע אישי על המשתמש באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב,לרבות באמצעים אוטומטיים

 • לפגוע בכבודו או פרטיותו של המשתמש אחר ו\או להשתמש באתר ו\או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו\או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו\או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

 • שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו\או לקט.

 

אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו\או פלילית על פי כל דין.

זמינות האתר, מניעת גישה ואחריות החברה:

 

החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. אם זאת , האתר אינו חסין מתקלות ו\או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.

האתר ותוכנו נתונים לשימוש כמות שהם (AS-IS) והחברה רשאית לשנות ו\או למחוק כל תוכן באתר, הן עם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן עם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על ידי משתמשים אחרים.

החברה אינה אחראית כלפיך או כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות האתר, השירותים המוצעים בו ו\או תוכנו.כמו כן, החברה לא תהא אחרית לכל נזק שייגרם או ייטען שנגרם לך או למי מטעמך כתוצאה משימוש האתר או מחוסר שימוש באתר.

 

מדיניות, פרטיות ואבטחת מידע:

 1. החברה תנהג בפרטים האישיים ובמידע שמסרו המשתמשים במסגרת השימוש באתר בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים האישיים ובמידע שמסרו המשתמשים כאמור, וכן לאסוף מידע אודות דפוסי השימוש של המשתמשים באתר על ידי רישום השימוש שיעשו באתר ( לרבות באמצעות COOKIES) , בכפוף לכל דין, במקרים הבאים :

 • לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו\או לכלל ו\או לחלק מן המשתמשים באתר.

 • על מנת לשלוח למשתמשים, מעת לעת, תכנים ו\או ליידע את המשתמשים בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותם והנמכרים על ידי החברה, אם באמצעות דיוור ישיר ואם בדרך אחרת(לרבות באמצעות רגיל לכתובת המגורים או לכתובת אחרת, דואר אלקטרוני, והודעה לטלפון הסלולרי,SMS או MMS או דומיהם כפי שיהיה מקובל ואפשרי מעת לעת).

 • ככל שאיזה מן המשתמשים אינו מעוניין במשלוח דוא”ל כאמור,עליו להודיע על כך לחברה באמצעות לחצן ” הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה

 • לשם יצירת קשר עם המשתמשים במקרה הצורך.

 • לצורך תחזוקת האתר ו\או המערכת

 

ידוע למשתמשים כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר לסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם הוא אינו יכול למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

לחברה מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטיך, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים.

אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לתפעול השירות המוצע, יתכן כי לא תוכל ליהנות מחלקים מהאתר ו\או שרותים אותם החברה מציעה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים וההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הנך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד ”צור קשר” באתר.

 

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים:

ייתכן שתמצא באתר קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים. קישורים מוצגים באתר לנוחיותך בלבד. קישורים אלו אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו,אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים ע”י בעליהם.

החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מההסתמכות עליהם וממליצה לקרא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים לכל מקרה של תענה או בקשה בעניין.

 

קניין רוחני:

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות המחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגר מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, שיטות, זכויות מוסריות, קובצי גרפיקה, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מהאמור לעיל-הינם של החברה בלבד, או של צד שלישי אשר העניק לחברה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מהחברה.

כל הזכויות שמורות לברודסקי דניס

 

כל תוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתרי האינטרנט של החברה כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על ידך או באמצעות ו/או בשיתוך צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה.

אם ככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כלהודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמא – סימון זכויות יוצרים, או סימון מסחר, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידו.

 

המשתמש מודע ומאשר כי הינו אחראי בצורה ישירה לכל טענה ו/או תביעה כנגד החברה, בשל עשיית שימוש אסור ומפר ביצירה העונה על הגדרת יצירה המוגנת בזכויות יוצרים ו/או יצירת עותק מפר מיצירה כאמור ו/או כל הפרת זכות בלעדית הנתונה לבעלי זכויות היוצרים, באמצעות החברה. המשתמש יישא באחריות המלאה ובלעדית בגין הפרת זכות יוצרים כאמור ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה.

 

גרסאות מוצר, שירותים ורשיונות:

כל המחירים המפורסמים באתר מתעדכנים מעת לעת וכפופים לשינויים ללא כל הודעה.

יובהר כי אין בשום תוכן או מידע הכלולים באתר כדי להעניק בכל אופן או לפרש כאילו מוענק בכל אופן רישיון או אישור זכות כלשהם לאדם או לגוף או לחברה בקשר לקניינה הרוחני של החברה והמידע והתוכן המוצגים באתר.

 

ציות לתנאים ושיפוי:

הנך מתחייב בזאת לציית לכל חוק ו/או תקנה העשויים לחול על שימושך באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו. כמו כן, הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במשרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט סבירות, בגין כל טענה, דרישה ו/או תבעיה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידיך באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

 

תחום שיפוט:

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל אביב יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדורלי שיחול יהיה הדין הישראלי.

 

שינויים בתנאי השימוש:

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכנו ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לפי כך, אני ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.

 

כל הזכויות שמורות לדניס ברודסקי©